عضویت    ورود
ورود به سایت
» اداره کل برنامه ریزی, نوسازی وتحول اداری

اداره کل برنامه ریزی, نوسازی وتحول اداری

نام و نام خانوادگي: ابراهیم قدمنان
سمت: مديركل دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري استانداری
مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

سوابق اجرایی:مدیر دبیرستانهای گرگان

رئیس مدارس غیر انتفاعی

مدیر مشارکتهای مردمی سازمان آموزش وپرورش

بخشدار مرکزی گرگان

معاون اداره کل تعاون استان

مدیر کل دفتر برنامه ریزی،نوسازی وتحول اداری استانداری
مسئول دفتر: محمد علی نیا
تلفن و فاکس دفتر: 32480461